Sprawdź swoje zgłoszenie

Popraw poniższe błędy:

OK
Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia!
W razie wygranej skontaktujemy się z Tobą. Kody możesz rejestrować do 31.08.2024 r.

Sprawdź zarejestrowane kody na swojej skrzynce e-mail.
ZAMKNIJ
Podaj kod spod zdrapki
(możesz dodać maksymalnie 20 kodów podczas jednego zgłoszenia)
dodaj kolejny kod
Przeczytaj regulamin i zaznacz zgody:
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.
Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „LOTERIA NA LATO” wraz z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia.
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE
Losowanie z dnia 11.06.2024 r.
Nr telefonu
48 51X XXX X69
Kod ze zdrapki
ZT47UT31MH72U
Losowanie z dnia 18.06.2024 r.
Nr telefonu
48 53X XXX X07
Kod ze zdrapki
AT31FC91FD72L
Losowanie z dnia 25.06.2024 r.
Nr telefonu
48 50X XXX X08
Kod ze zdrapki
KH77JJ32LA24W
Oświadczenie dla laureata nagrody tygodniowej
(42) 636 90 97
(42) 636 90 93
loteriagrycan@smolar.pl www.smolar.pl ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź